TEAM coaching & workshops

Naast individuele coaching trajecten voor uw werknemers ontwikkel ik met veel plezier trainingen en workshops die raken aan mijn vakgebied.

 

Talent Management Analyse (TMA) voor teams

Bij TMA voor teams vult iedere werknemer een TMA vragenlijst in. Hieruit volgt een groepsrapportage welke u direct inzicht geeft in het gedrag, de voorkeuren en talenten van uw teamleden. Afhankelijk van deze uitkomsten zullen we kijken wat er bereikt zou kunnen worden met teamcoaching, loopbaancoaching, talent management, competentie management of wellicht interne of externe mobiliteit of van de individuele medewerker of voor het gehele team. Deze kennis stelt u als leidinggevende in staat om uw team krachtiger, efficiënter en beter in te richten.

 

Competentiegericht interviewen met STARR-methodiek

STARR is een interviewtechniek waarin vragen worden gesteld volgens een vaste structuur over concrete werkvoorbeelden uit het werkverleden van de sollicitant. Als de STARR methode goed wordt toegepast kan een realistisch beeld van de competenties van de sollicitant gevormd worden. We behandelen de stappen van het STARR model, vraagtechnieken, competenties- en gedragsindicatoren, gericht doorvragen, valkuilen en we oefenen met eigen praktijk voorbeelden.

 

Ik nodig u uit om contact op te nemen voor een verkennend gesprek voor de mogelijkheden.

referenties