algemene voorwaarden en Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer komt er een opdracht met GROW coaching en training tot stand? — Je kunt je aanmelden via de website, ons bellen of mailen. Je ontvangt een bevestiging met datum, tijd en locatie. Bij coaching onderteken je een coaching overeenkomst in de vorm van een persoonlijk coachplan waarmee de overeenkomst van opdracht tot stand komt. De bevestiging voor een training of workshop van GROW coaching en training is een aanvaarding van de opdracht waardoor een overeenkomst van opdracht tot stand komt.

Hoeveel kost het? — De kosten van de coaching, training of workshop staan in de bevestiging, het persoonlijk coachplan of op de website. Daar komen onze eventuele materiaal- en reiskosten en btw nog bij.

Betaling — GROW coaching en training stuurt de factuur voorafgaand aan de training of workshop. We willen de betaling graag 2 weken voor de training of workshop ontvangen. Bij individuele coaching sturen we een factuur vooraf zoals overeengekomen in het persoonlijk coachplan of achteraf  indien het aantal uren of de in te zetten tools vooraf niet zijn bepaald. Betaling o.v.v. factuurnummer op rekeningnummer: NL28ASNB0950102563

Annulering individuele coaching | training | workshops — Op het moment van ondertekening van het persoonlijk coachplan of van inschrijving voor een training of workshop verplicht je jezelf tot betaling.

Annulering door GROW coaching en training — Soms komt het voor dat de training niet door kan gaan. Dan vinden we dat GROW coaching en training het recht heeft om een training te annuleren. Wij zullen dan een nieuwe datum bepalen. Het kan ook zijn dat we liever op een andere locatie of op een andere tijd willen trainen. Dit zullen we dan op tijd laten weten.

Intellectueel eigendom — Wil je iets doen met het materiaal wat je van ons hebt ontvangen in eencoachingstraject, training of workshop in jouw bedrijf of organisatie, overleg het dan met ons.

Veiligheid & vertrouwelijkheid — GROW coaching en training zal met alle gegevens van alle deelnemers vertrouwelijk omgaan. Eventuele filmbeelden zullen we wissen aan het eind van iedere training. We praten niet over jouw training of coaching met anderen, tenzij jij hebt aangegeven dat je het goedvindt. Dan doen we dat bijvoorbeeld door middel van een aanbeveling of een foto op social media.

Klachten — Als je verwachtingen anders waren of als je de coaching of training graag anders had gewild, laat het ons dan weten. Bij voorkeur nog gedurende de coaching of training. Helemaal aan het eind van het traject is het soms te laat om nog iets voor je te kunnen veranderen. Vertel het ons. We luisteren graag naar je feedback.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die GROW coaching en training gekregen heeft en op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten. Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY VERKLARING

GROW coaching en training — Campuslaan 6 — 6602 HX Wijchen (hierna: GROW coaching en training) hecht veel waarde aan je privacy. In onze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, waarom we ze nodig hebben, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat we met je gegevens doen en hoe jij ons kunt benaderen als je hier vragen over hebt.

GROW coaching en training gebruikt de persoonlijke gegevens die je invult bij een aanmelding voor een training of coaching via www.grow-coaching-training.nl. Om ons werk uit te kunnen voeren gebruiken we alle persoonsgegevens welke je aan ons verstrekt: NAW gegevens, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, functie, bedrijf, etc.

GROW coaching en training gebruikt je gegevens voor:
− het opnemen en onderhouden van contact
− voor het sluiten van een overeenkomst van opdracht
− het opstellen van je factuur
− het voorbereiden en uitvoeren van je training/coaching

GROW coaching en training registreert geen bijzondere persoonsgegevens. Alle bijzondere persoonsgegevens welke tijdens ons werk ter sprake komen worden niet vastgelegd.

GROW coaching en training bewaart een emailarchief waar we zolang als het nodig is of redelijk is om je te helpen en van dienst te zijn. Om aan onze fiscale verplichtingen te kunnen voldoen worden je persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard. Je persoonlijk coachplan en testresultaten worden twee jaar bewaard en daarna vernietigd.

GROW coaching en training zal je gegevens verder alleen gebruiken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld doordat je toestemming hebt gegeven op ons evaluatieformulier.

GROW coaching en training werkt samen met de volgende partijen:
− YOUR Hosting (Ceintuurbaan 28, 8024 AA Zwolle) voor de hosting van onze website en emailarchief;

− Administratiekantoor Geerink (De Peppelpas 5, 6671 GW in Zetten) voor onze boekhouding.

Je hebt het recht om je gegevens die we bewaren op te vragen, te laten veranderen of te laten verwijderen. Je kunt ons mailen op mirian@grow-coaching-training.nl of bellen op 06-37453626.